MARVIKARNA

Nära till Stockholm, mitt i naturen. 

Kanotkungens iläggningsplats i Åkers Styckebruk hittar ni cirka 6 mil väster om huvudstaden. Med knappt en timmes resväg från Centralen i Stockholm kan ni snart befinna er på iläggningsplatsen vid sjön Visnaren, i Åkers Styckebruk. Därefter hittar ni Marvikarnas naturreservat, bestående av tre långsmala sprickdalssjöar. Marvikarnas mångfald är mycket varierande i sitt natur- och djurliv, 

Paddla i ett sjösystem som under vikingatiden, då vattenståndet stod högre, utgjorde en farled mellan Östersjön och vikingastaden Birka i sjön Mälaren. Det finns mycket fornlämningar och intressant natur att skåda i lugn och ro då det även råder motorbåtsförbud i de tre smala sjöarna.

 

En bit på kanotleden Åkers Styckebruk-Vagnhärad

Efter den lite mer öppna sjön Visnaren i Åkers Styckebruk kommer Nedre-Marviken. Mellan dessa sjöar görs ett kort lyft med kanoten. Här börjar en annan natur att ta sin form. Sjön är smal och skogklädd i dess kanter. Djurlivet är rikt och det finns mycket att skåda. Vid Nedre-Marvikens ände kommer ett litet lyft över till Mellan-Marviken där de första paddeltagen görs i en vik fylld av vita näckrosor, Södermanlands landskapsblomma, och en mindre paddling mellan växtligheten. Därefter öppnar sig sjön upp mot dramatisk natur med bergsväggar som sträcker sig omkring 75 meter över vattenytan. Längsmed Mellan-Marviken finns flertalet lägerplatser, stränder och iordninggjorda eldstäder. I dess sydliga ände råder det under Länsstyrelsens fågelskydd årligen ett landstigningsförbud på tre småholmar och en klippvägg i väst. Häckningsperioden är mellan 1/2 och 15/8, med skyltning på angivna platser. Marvikarnas naturreservat är ett i EU Natura 2000 skyddat område, där natur- och artliv är mycket rikt och värdefullt för vår svenska fauna. Läs mer om direktiven hos Naturvårdsverket här.

 

Vid den sydliga änden av Mellan-Marviken dyker även Krampans naturreservat upp. Hit går det även enkelt att ta sig med bil, cykla eller vandra. Vid de iordninggjorda lägerplatserna finns det gott om utrymme för övernattning, pauser och andra aktiviteter. Här går det att dra upp kanoten, eller under större delar av säsongen beroende på vattennivån, att försiktigt glida igenom den vägtrumma som skiljer Mellan- och Övre-Marviken. Övre-Marviken är den kortaste av de tre Marvikensjöarna. Ni är snart vid dess ände. Strängnäsåsen tar vid som vattendelare mellan Marvikarna och början av den stora sjön Klämmingen, vars fot är vid Laxne. Ett lyft över med kanotvagn välkomnar ytterligare unik natur, med mycket mer att se och fler platser att paddla till. Det går att paddla hela vägen ut till Östersjön, via Trosa, om man väljer att paddla förbi Gnesta och kanotledens avslut i Vagnhärad.

 

Det är er upplevelse!